Starter pack dla PM'A

Jeszcze raz dzięki za udział w webinarze. Zgodnie z obietnicą dostajesz ode mnie Starter pack dla PM’A. Znajdziesz tu zwięzłe wprowadzenia do: różnych metod zarządzania projektami, programów do zarządzania, certyfikatów oraz linki do dodatkowych materiałów.

Jeśli rozważasz rozpoczęcie kariery jako PM, ale nie jesteś pewien czy to dla Ciebie to skontaktuj się ze mną. Wysłucham i doradzę. Formularz do kontaktu znajdziesz na końcu strony.

Życzę owocnej nauki!

Spis treści

METODY

Metodyk, modeli i podejść do zarządzania są tysiące. Na szczęście Project Managerom wystarczy znajomość paru najważniejszych i najczęściej stosowanych.

Nie ma uniwersalnej metodyki, która byłaby idealna dla każdego typu projektu. Każdy projekt jest unikalny i wymaga indywidualnego podejścia do zarządzania. Wybór metody zależy m. in. od:

 • rozmiaru i złożoności projektu,
 • wymagań biznesowych,
  budżetu
 • wielkości zespołu projektowego
 • doświadczenia zespołu i PM’a
 • ryzyka

Aby wybrać odpowiednią metodę zarządzania, ważne jest aby mieć ogólną i praktyczną wiedzę z różnych metodyk.

Jakie są te najpopularniejsze?

Waterfall

Metoda Waterfall to klasyczna metoda zarządzania projektem, która składa się z sekwencyjnych etapów, a każdy etap jest zależny od ukończenia poprzedniego. 

Typowe etapy w metodzie Waterfall to: planowanie, analiza wymagań, projektowanie, implementacja, testowanie i utrzymanie. Etapy te muszą zostać ukończone w ustalonej kolejności. W tej metodzie nie ma możliwości powrotu do etapów wcześniejszych, co oznacza, że projekt ma jednoznacznie określony cel, a jego zakres jest dokładnie zdefiniowany na początku projektu.

Metoda Waterfall jest uważana za stosunkowo prostą i łatwą do zrozumienia, ale ma pewne ograniczenia. Przede wszystkim, nie nadaje się do projektów, które wymagają szybkich zmian, elastyczności lub kreatywności

Najlepiej sprawdzą się w projektach powtarzalnych o precyzyjnie określonych wymaganiach, np. w projekcie budowy mostu lub wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie.

Plusy:

 • prosta i łatwa do zrozumienia struktura
 • klarowne określenie wymagań
 • kontrola harmonogramu i kosztów

Minusy:

 • brak elastyczności
 • brak wczesnego dostarczania wartości
 • ryzyko błędnej oceny wymagań

PMBoK

PMBoK (Project Management Body of Knowledge) to zbiór najlepszych praktyk, standardów, procesów i terminologii związanych z zarządzaniem projektami. Oferuje ramy do planowania, realizacji, monitorowania i kontroli projektów
Definiuje pięć etapów procesu zarządzania projektem (cykl życia projektu):
 1. inicjowanie,
 2. planowanie,
 3. realizacja,
 4. kontrolowanie
 5. zamknięcie

Każdy z tych etapów jest istotny i wymaga szczegółowego planowania oraz skrupulatnej pracy, aby osiągnąć sukces w zarządzaniu projektem.

Cykl życia projektu można podzielić na obszary wiedzy związane z zarządzaniem:

 • integracją
 • zakresem
 • czasem
 • kosztami
 • jakością
 • zasobami
 • komunikacją
 • ryzykiem
 • zaopatrzeniem
 • interesariuszami

PMBoK jest dobry dla projektów o ustalonym zakresie, wymagających ścisłego planowania i kontroli.
Sprawdzi się w dużych projektach z wieloma wymaganiami, np. przy opracowaniu systemu bankowego lub giełdowego (przedsięwzięcie, które wymaga odpowiedniego zarządzania ryzykiem, testowaniem, zarządzaniem jakością i zgodnością z regulacjami prawnymi).

Plusy:

 • ustandaryzowane podejście – procesy, narzędzia, techniki
 • kompleksowy zbiór wiedzy
 • dostępność narzędzi i szablonów – usprawniają procesy

Minusy:

 • zbyt szczegółowy – może być trudny do adaptacji w całości
 • brak elastyczności
 • może być nadmiernie skomplikowany

Agile

Agile to podejście, które zakłada elastyczność i adaptacyjność. Umożliwia organizacjom szybszą reakcję na zmiany na rynku, w środowisku biznesowym lub w samym projekcie, co pozwala na dostarczenie wartości klientom w bardziej efektywny sposób.

Podstawowe zasady Agile to m.in.:

 • Klienci i użytkownicy są na pierwszym miejscu, a ich potrzeby są kluczowe dla sukcesu projektu.
 • Wymagania zmieniają się, dlatego ważne jest, aby pracować w sposób elastyczny i dostosowywać się do zmian.
 • Współpraca i komunikacja między członkami zespołu projektowego jest kluczowa
 • Regularne dostarczanie wartościowych produktów (np. w formie częstych inkrementów) jest efektywniejsze niż dostarczanie jednej wersji produktu po długim czasie
 • Zespół projektowy powinien działać bardziej na podstawie wskaźników niż harmonogramu.

 

Agile sprawdza się w projektach o niejasnym zakresie, rozwijających się wymaganiach czy dynamicznych zmianach, np. tworzenie platform sklepów internetowych (dostarczanie nowych funkcji, optymalizacja i dostosowywania do potrzeb klientów)

Plusy:

 • elastyczność i adaptacyjność
 • zaangażowanie interesariuszy
 • szybkie dostarczanie wartości

Minusy:

 • wymaga bardzo zaangażowania zespołu
 • brak szczegółowego planu
 • trudności w szacowaniu czasu i kosztów

Scrum

Scrum stworzono w oparciu o Manifest Agile. To elastyczna metoda zarządzania projektem, oparta na iteracyjnych i przyrostowych cyklach pracy. Realizacja projektu podzielona jest na sprinty (1-4 tygodni), a każdy sprint kończy się dostarczeniem incrementu – gotowego do wdrożenia produktu, choć początkowo w ograniczonym zakresie.  Na początku każdego sprintu, zespół planuje, co chce osiągnąć, a na jego końcu sprawdza postęp i ewentualnie dostosowuje plany. Scrum zakłada ciągłą komunikację w zespole i współpracę między kluczowymi rolami: Scrum Masterem, Product Ownerem oraz deweloperami.

Metoda Scrum jest bardziej elastyczna niż Waterfall, ponieważ pozwala na modyfikacje w trakcie trwania projektu, dostosowując się do zmieniających się wymagań. Wymaga jednak większej samodyscypliny i zaangażowania zespołu, a także regularnej komunikacji i współpracy.

Może być efektywna np. przy tworzeniu aplikacji mobilnej (szybkie dostarczanie funkcji, testowanie, dostosowywanie do preferencji użytkownikow).

Plusy:

 • elastyczność i adaptacyjność
 • transparentność i zaangażowanie interesariuszy
 • regularne i szybkie dostarczanie wartościowych rezultatów

Minusy:

 • wymaga dojrzałego zespołu
 • może być niezrozumiały dla klienta
 • wymaga większej samodyscypliny

Kanban

Metoda Kanban jest podejściem zarządzania, które koncentruje się na wizualizacji pracy, przepływie zadań i ograniczaniu nadmiaru pracy w toku. Jest to technika, która umożliwia zespołowi projektowemu skupienie się na priorytetach, optymalizacji przepływu pracy i ciągłym doskonaleniu procesów.

Główne zasady metody Kanban to:

 • wizualizacja tablicy:
 • limit pracy w toku
 • kontrola przepływu pracy
 • ciągłe doskonalenie

Metoda Kanban sprawdza się w projektach, gdzie priorytetem jest kontrola i optymalizacja przepływu pracy. Może być skutecznie stosowana w różnych dziedzinach projektowych, zarówno w IT, jak i w innych sektorach. Przykładowo, w projekcie wdrażania systemu zarządzania produkcją (MES), Kanban umożliwiłby wizualizację etapów pracy, ograniczenie ilości zadań w toku, kontrolę przepływu produkcji i ciągłe doskonalenie procesów.

Plusy:

 • wizualizacja pracy i przepływu zadań
 • ograniczanie nadmiaru pracy w toku
 • ciągła optymalizacja procesów
 • skupienie na priorytetach i kontroli przepływu pracy

Minusy:

 • może wymagać dostosowania dla bardziej skomplikowanych projektów
 • wymaga zaangażowania i dyscypliny zespołu w utrzymaniu metodyki
 • mniej odpowiednia dla projektów o ściśle określonym zakresie i wymaganiach.

Często jest tak, że zamiast jednej metody stosuje się hybrydowe podejścia, które łączą różne metodyki, techniki i narzędzia. To zapewnia większą elastyczność, lepsze zarządzanie ryzykiem i skuteczniejsze osiąganie celów projektu.

Ważne, aby PM’owie byli świadomi różnych metodyk, ich zalet i wad, i umieli elastycznie dostosować je do konkretnych sytuacji.

PROGRAMY

W zarządzaniu projektami korzysta się z różnych narzędzi, które mą usprawnić pracę i komunikację w zespole. Poniżej znajdziesz opisy najczęściej używanych narzędzi wraz z linkami do ich darmowych wersji.

Asana

Asana to zaawansowany program do zarządzania zadaniami i projektami, który umożliwia efektywną współpracę zespołów w czasie rzeczywistym. Dzięki Asanie można tworzyć listy zadań, harmonogramy, śledzić postępy projektów, delegować zadania oraz komunikować się z członkami zespołu. Oferuje również możliwość tworzenia kalendarzy, raportów i integracji z innymi narzędziami, co sprawia, że jest kompleksowym rozwiązaniem do organizacji pracy. 

Przetestuj TUTAJ.

Miro

Miro to platforma internetowa umożliwiająca tworzenie interaktywnych tablic, na których można współpracować w czasie rzeczywistym z innymi osobami. Miro umożliwia tworzenie diagramów, map myśli, planów projektów, storyboardów, prototypów interfejsów użytkownika, a także wiele innych rodzajów schematów. Plan darmowy umożliwia korzystanie z podstawowych funkcji.

Przetestuj go TUTAJ.

Slack

Slack to platforma komunikacyjna umożliwiająca efektywną współpracę zespołową. Umożliwia integrację z innymi narzędziami takimi jak Trello czy Dysk Google. Pozwala też na tworzenie kanałów tematycznych, które są doskonałym sposobem na organizację komunikacji w zespole. Można tworzyć kanały dla różnych projektów, zespołów, departamentów czy tematów, co umożliwia skoncentrowanie się na konkretnych zagadnieniach. Członkowie zespołu mogą w nich dyskutować, dzielić się pomysłami, zamieszczać pliki i linki, co przyczynia się do wydajnej współpracy.
Slacka za darmo przetestujesz TUTAJ.

Certyfikaty


Jakie certyfikaty są najpopularniejsze wśród Project Managerów? Jakie są wymagania i opłaty? Poniżej masz porównanie.

Czy warto robić takie certyfikaty? I tak i nie. Tak, jeśli jesteś już Project Managerem, a certyfikat pomoże Ci wejść na kolejny poziom kariery. Nie, jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę. Wtedy warto pomyśleć o kursie i certyfikacie komercyjnym.

Dlaczego? Szkolenia przygotowujące do certyfikatów skupiają się na zdaniu egzaminu z danej dziedziny, a nie na nauczeniu konkretnej i praktycznej wiedzy z tej dziedziny. Poza tym:

 • kursy komercyjne uczą praktycznego podejścia
 • poznajesz wiele różnych metod i uczysz się je łączyć
 • poziom dostosowany jest do Twoich potrzeb
 • szybciej zdobywasz kwalifikacje, które pozwolą Ci na znalezienie pracy
 • nie musisz odnawiać certyfikatu
 • mniejsze koszty ogólne

 Zacznij od poznania świata zarządzania projektami. Naucz się prowadzić projekty. I jeśli w przyszłości będziesz potrzebował certyfikatu to będziesz miał już zaplecze praktyczne i teoretyczne do zdania go.

Czujesz, że kariera Project Managera jest dla Ciebie, ale nie wiesz jak zacząć?

Możesz wybrać samodzielną naukę z różnych źródeł. Możesz też skorzystać z mojego rozwiązania.

Wybrałem dla Ciebie tylko potrzebną wiedzę i ułożyłem ją w logiczne moduły. Przygotowałem szablony, praktyczne ćwiczenia i dorzuciłem wsparcie trenera.

Wszystko po to, abyś szybciej i skuteczniej zdobył wiedzę i umiejętności.

W PM BOX PRO otrzymasz całą niezbędną wiedzę zebraną w jednym miejscu. Proces zarządzania projektami krok po kroku, najważniejsze narzędzia: Asanę i Miro oraz metodę: Scrum. Wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć karierę jako PM. Dodatkowo potwierdzone certyfikatem, którego poszukują pracodawcy.

IT PM BOX™ Lite

497 zł

Wartość: 1497 zł

IT PM BOX™ PRO

997 zł

Wartość: 5375 zł

IT PM BOX™ Plus

697 zł

Wartość: 3021 zł

Porozmawiajmy o tym, czy ten zawód jest dla Ciebie

Jeśli wahasz się czy rola Project Managera jest dla Ciebie to zgłoś się na darmowe konsultacje.

Zostaw swój numer telefonu i odpowiedz na pytania.

Zostaw także preferowane godziny kontaktu. Zadzwonię do Ciebie i wspólnie przegadamy Twoje możliwości.