Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2022

Niniejsza Polityka prywatności, zawarta na kolejnych stronach, ma na celu poinformowanie o rodzajach gromadzonych przez nas danych osobowych, sposobie ich wykorzystywania, o tym, komu i dlaczego je udostępniamy, a także o tym, co robimy, aby je chronić. Na kolejnych stronach dość szczegółowo omawiamy te kwestie. Zachęcamy do ich uważnego przeczytania. W międzyczasie poniżej przedstawiamy krótki przegląd.

Dane osobowe Użytkownika wykorzystujemy w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Interpretacja i Definicje

Słowa, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie, niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności:

– Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub jej części.

– Firma, dla celów CCPA (California Consumer Privacy Act), odnosi się do Spółki jako osoby prawnej, która gromadzi dane osobowe Konsumentów i określa cele i środki przetwarzania danych osobowych Konsumentów, lub w imieniu której takie informacje są gromadzone i która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych Konsumentów, która prowadzi działalność gospodarczą w stanie Kalifornia.

– Firma (zwana w niniejszej Umowie “Firmą”, “My”, “Nas” lub “Naszą”) odnosi się do MFC Group Sp. z o.o.

Dla celów GDPR (RODO), Firma jest Administratorem Danych.

– Konsument, dla celów CCPA (California Consumer Privacy Act), oznacza osobę fizyczną, która jest rezydentem Kalifornii. Rezydent, zgodnie z definicją ustawy, obejmuje (1) każdą osobę fizyczną, która przebywa w USA w celu innym niż tymczasowy lub przejściowy oraz (2) każdą osobę fizyczną, która ma miejsce zamieszkania w USA, a która przebywa poza USA w celu tymczasowym lub przejściowym.

– Cookies to małe pliki umieszczane przez stronę internetową na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu Użytkownika, zawierające szczegóły historii przeglądania danej strony internetowej, w tym wiele innych zastosowań.

– Administrator Danych, dla celów GDPR (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), odnosi się do Spółki jako osoby prawnej, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania Danych Osobowych.

– Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

– Do Not Track (DNT) to koncepcja promowana przez amerykańskie organy regulacyjne, w szczególności przez Federalną Komisję Handlu USA (FTC), aby branża internetowa opracowała i wdrożyła mechanizm umożliwiający użytkownikom Internetu kontrolę nad śledzeniem ich działań online na różnych stronach internetowych.

– Facebook Fan Page to publiczny profil o nazwie Marcin Fester, utworzony przez Spółkę w sieci społecznościowej Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/marcinfesterPL

– Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Dla celów GDPR (RODO), Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej.

Dla celów CCPA, Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują lub mogą być powiązane, lub mogłyby być w sposób uzasadniony powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z Użytkownikiem.

– Sprzedaż, dla celów CCPA (California Consumer Privacy Act), oznacza sprzedaż, wynajem, uwalnianie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazywanie lub w inny sposób przekazywanie ustnie, pisemnie, elektronicznie lub w inny sposób, danych osobowych Konsumenta innej firmie lub osobie trzeciej za pieniądze lub inne wartościowe wynagrodzenie.

– Serwis odnosi się do strony internetowej.

– Usługodawca oznacza osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Firmy. Dotyczy to firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia korzystania z Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, wykonywania usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi. Dla celów GDPR (RODO) Dostawcy Usług są uznawani za Przetwarzających Dane.

– Dane Użytkowe to dane zbierane automatycznie, generowane w wyniku korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (np. czas trwania wizyty na stronie).

– Strona – oznacza stronę internetową, której właścicielem jest Firma.

– Użytkownik – oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, lub firmę, lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, w zależności od sytuacji.

Zgodnie z GDPR (RODO) Użytkownik może być określany jako osoba, której dane dotyczą, lub jako Użytkownik, ponieważ jest osobą fizyczną korzystającą z Usługi.

Gromadzenie i Wykorzystywanie Danych Osobowych Użytkowników

Rodzaje Gromadzonych Danych

Dane Osobowe

Podczas korzystania z naszych usług możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych danych osobowych, które mogą być użyte do skontaktowania się z użytkownikiem lub zidentyfikowania go. Dane osobowe mogą obejmować m.in:

– Adres e-mail

– Imię i nazwisko

– Numer telefonu

– Adres, stan, województwo, kod pocztowy, miasto

– Dane użytkowe

Dane Użytkowania

Dane Użytkowania są gromadzone automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane Użytkowania mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony Usługi odwiedzane przez Użytkownika, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi: typ urządzenia mobilnego używanego przez Użytkownika, unikatowy identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, typ przeglądarki internetowej używanej przez Użytkownika, unikatowe identyfikatory urządzenia oraz inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza on nasz Serwis lub uzyskuje dostęp do Serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Informacje pochodzące z Serwisów Społecznościowych Stron Trzecich

Firma umożliwia Użytkownikowi utworzenie konta i zalogowanie się w celu korzystania z Usługi za pośrednictwem następujących Serwisów Społecznościowych Stron Trzecich:

– Google

– Facebook

Jeśli Użytkownik zdecyduje się zarejestrować za pośrednictwem zewnętrznego Serwisu Społecznościowego lub w inny sposób udzielić nam dostępu do niego, Firma może gromadzić Dane Osobowe, które są już powiązane z kontem Użytkownika w zewnętrznym Serwisie Społecznościowym, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika, jego działania lub lista kontaktów powiązana z tym kontem.

Użytkownik może również mieć możliwość udostępnienia Spółce dodatkowych informacji za pośrednictwem konta w Serwisie Społecznościowym Strony Trzeciej. Jeśli Użytkownik zdecyduje się przekazać takie informacje i Dane Osobowe, podczas rejestracji lub w inny sposób, zezwala Spółce na ich wykorzystanie, udostępnianie i przechowywanie w sposób zgodny z niniejszymi Zasadami Prywatności.

Technologie Śledzenia i Pliki Cookies

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu śledzenia aktywności w naszej usłudze i przechowywania pewnych informacji. Technologie śledzenia używane są jako sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej usługi. Stosowane przez nas technologie mogą obejmować:

– Pliki Cookies lub Cookies Przeglądarki. Plik cookie to niewielki plik umieszczany na Urządzeniu użytkownika. Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki Cookies lub informowała o ich wysyłaniu. Jeśli jednak Użytkownik nie akceptuje plików Cookies, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi. Jeżeli Użytkownik nie dostosował ustawień swojej przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała pliki Cookies, nasza Usługa może wykorzystywać pliki Cookies.

– Sygnalizatory WWW. Niektóre sekcje Serwisu i wiadomości e-mail mogą zawierać niewielkie pliki elektroniczne zwane sygnałami nawigacyjnymi (określane również jako “clear gif”, “pixel tags” lub “single-pixel gif”), które umożliwiają Spółce m.in. zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail, oraz inne powiązane statystyki internetowe (np. rejestrowanie popularności danej sekcji oraz sprawdzanie integralności systemu i serwera).

Pliki Cookies mogą być ” Trwałe” lub “Sesyjne”. Trwałe Pliki Cookies pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, natomiast gdy Użytkownik przechodzi na tryb offline, Pliki Cookies Sesyjne są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

W celach określonych poniżej korzystamy zarówno z Cookies Sesyjnych, jak i Trwałych:

– Konieczne / Niezbędne Pliki Cookies

Typ: Pliki Cookies Sesyjne

Zarządzane przez: Us

Cel: Te Pliki Cookies są niezbędne do świadczenia Użytkownikowi usług dostępnych za pośrednictwem Witryny oraz do umożliwienia Użytkownikowi korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych Plików Cookies usługi, o które Użytkownik poprosił, nie mogą być świadczone, a My używamy tych Plików Cookies wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

– Polityka dotycząca Cookies / Powiadomienie Akceptacja Cookies

Typ: Trwałe Pliki Cookies

Zarządzane przez: Us

Cel: Te Pliki Cookies identyfikują, czy użytkownicy wyrazili zgodę na używanie Plików Cookies na Stronie Internetowej.

– Pliki Cookies związane z Funkcjonalnością

Typ: Trwałe Pliki Cookies

Zarządzane przez: Us

Cel: Te Pliki Cookies pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane przez Użytkownika podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych Plików Cookies jest zapewnienie Użytkownikowi bardziej spersonalizowanych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji przy każdym korzystaniu z Witryny.

– Śledzenie i Pliki Cookies dotyczące Wydajności

Typ: Trwałe Pliki Cookies

Zarządzane przez: Third-Parties

Cel: Te Pliki Cookies są używane do śledzenia informacji o ruchu na Stronie Internetowej oraz o sposobie korzystania z niej przez Użytkowników. Informacje gromadzone za pomocą tych Plików Cookies mogą bezpośrednio lub pośrednio identyfikować Użytkownika jako indywidualną osobę odwiedzającą Stronę. Dzieje się tak dlatego, że gromadzone informacje są zazwyczaj powiązane z pseudonimicznym identyfikatorem związanym z urządzeniem, z którego Użytkownik korzysta w celu uzyskania dostępu do Witryny internetowej. Możemy również używać tych Plików Cookies do testowania nowych stron, cech lub nowych funkcji Witryny, aby sprawdzić, jak reagują na nie nasi Użytkownicy.

Więcej informacji na temat używanych przez nas Plików Cookies oraz możliwości wyboru Użytkownika w tym zakresie można znaleźć w naszej Polityce Cookies lub w sekcji Pliki Cookies naszej Polityki Prywatności.

Wykorzystywanie danych osobowych

Firma może wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:

– Do świadczenia i utrzymywania Usługi, w tym do monitorowania korzystania z Usługi.

– Do zarządzania Kontem Użytkownika: do zarządzania rejestracją Użytkownika w Serwisie. Podane przez Użytkownika Dane Osobowe mogą umożliwić mu dostęp do różnych funkcji Usługi, które są dostępne dla zarejestrowanego Użytkownika.

– W celu realizacji umowy: opracowanie, przestrzeganie i realizacja umowy zakupu produktów, artykułów lub usług zakupionych przez Użytkownika lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z nami za pośrednictwem Usługi.

– W celu skontaktowania się z Użytkownikiem: Aby kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjami, produktami lub usługami objętymi umową, w tym aktualizacji zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.

– Aby przekazywać Użytkownikowi wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, a które są podobne do tych, które Użytkownik już zakupił lub o które zapytał, chyba że Użytkownik zrezygnował z otrzymywania takich informacji.

– Obsługa zgłoszeń: W celu obsługi i zarządzania zapytaniami kierowanymi do nas przez Użytkownika.

– W celu przeniesienia działalności: Możemy wykorzystywać informacje o Użytkowniku w celu oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży bądź przekazania części lub całości aktywów Firmy, zarówno w ramach kontynuacji działalności, jak i w ramach postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub podobnego, w którym wśród przekazywanych aktywów znajdują się przechowywane przez Firmę Dane Osobowe dotyczące Użytkowników Usługi.

– Dla innych celów: Możemy wykorzystywać dane Użytkownika do innych celów, takich jak analiza danych, określanie trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i doświadczeń Użytkownika.

Możemy udostępniać Dane Osobowe Użytkownika w następujących sytuacjach:

– Dostawcom usług: Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika Dostawcom Usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, przetwarzania płatności, kontaktowania się z Użytkownikiem.

– W celu przeniesienia działalności: Możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe Użytkownika w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów Firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części Naszej działalności przez inną firmę.

– Podmioty stowarzyszone: Możemy udostępniać informacje o Użytkowniku naszym podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą oraz wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne spółki, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.

– Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym partnerom biznesowym, aby oferować Użytkownikowi określone produkty, usługi lub promocje.

– Z innymi użytkownikami: kiedy Użytkownik udostępnia dane osobowe lub w inny sposób wchodzi w interakcje w obszarach publicznych z innymi Użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich Użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.

– Za zgodą Użytkownika: Możemy ujawnić dane osobowe Użytkownika w dowolnym innym celu za zgodą Użytkownika.

Przechowywanie Danych Osobowych

Firma będzie przechowywać Dane Osobowe Użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności. Firma będzie przechowywać i wykorzystywać Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jest zobowiązana do zachowania danych Użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem), rozstrzygania sporów i egzekwowania umów prawnych i zasad.

Firma będzie również przechowywać Dane Użytkowania do wewnętrznych celów analitycznych. Dane Użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Usługi lub gdy Firma jest prawnie zobowiązana do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie Danych Osobowych

Informacje o Użytkowniku, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Firmy oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane do – i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji Użytkownika.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, a następnie przesłanie przez Ciebie takich informacji oznacza Twoją zgodę na taki transfer.

Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że dane Użytkownika są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności i żadne przekazanie Danych Osobowych Użytkownika nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, w którym nie ma odpowiednich środków kontroli bezpieczeństwa danych i innych informacji osobowych Użytkownika.

Ujawnienie Danych Osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać przeniesione. Firma poinformuje Użytkownika, zanim jego Dane Osobowe zostaną przeniesione i zaczną podlegać innym Zasadom Ochrony Prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach firma może być zobowiązana do ujawnienia Danych Osobowych Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymagania prawne

Firma może ujawnić Dane Osobowe Użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

– Przestrzegać obowiązku prawnego

– Chronić i zabezpieczać prawa i własność Firmy

– Zapobiegać lub badać ewentualne wykroczenia związane z Usługą

– ochrony bezpieczeństwa osobistego Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa

– Chronić przed odpowiedzialnością prawną.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkownika

Bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkownika jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani żadna metoda przechowywania danych elektronicznych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż Firma stara się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony Danych Osobowych Użytkownika, nie może zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Szczegółowe Informacje o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Dostawcy usług, z których korzystamy, mogą mieć dostęp do Danych Osobowych Użytkownika. Wspomniani dostawcy zewnętrzni gromadzą, przechowują, wykorzystują, przetwarzają i przekazują informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie zgodnie ze swoimi Politykami Prywatności.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch na stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Dane te są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstowego i spersonalizowanego wyświetlania reklam w ramach własnej sieci reklamowej.

Użytkownik może zrezygnować z udostępniania swojej aktywności w Usłudze firmie Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki Google Analytics opt-out. Dodatek ten uniemożliwia skryptom JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności odwiedzających.

Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy.

Marketing e-mailowy

Możemy wykorzystywać Dane Osobowe Użytkownika do wysyłania Użytkownikowi biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą być dla niego interesujące. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas jakiejkolwiek lub wszystkich tego rodzaju wiadomości, korzystając z linku lub instrukcji rezygnacji z subskrypcji umieszczonych w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami.

Możemy korzystać z usług dostawców usług e-mail marketingu w celu zarządzania i wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika.

– ActiveCampaign

Polityka Prywatności tej firmy jest dostępna pod adresem https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy.

Płatności

W ramach Serwisu możemy oferować płatne produkty i/lub usługi. W takim przypadku możemy korzystać z usług stron trzecich w zakresie przetwarzania płatności (np. procesorów płatniczych).

Nie przechowujemy ani nie gromadzimy danych karty płatniczej Użytkownika. Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, których wykorzystanie Danych Osobowych Użytkownika jest regulowane przez ich Politykę Prywatności. Te podmioty przetwarzające płatności przestrzegają standardów określonych w PCI-DSS, zarządzanych przez Radę Standardów Bezpieczeństwa PCI, która jest wspólnym wysiłkiem takich marek, jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę informacji o płatnościach.

– PayPal

Polityka prywatności firmy PayPal jest dostępna na stronie https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

– Stripe

Zasady Ochrony Prywatności można znaleźć na stronie https://stripe.com/us/privacy.

Remarketing behawioralny

Firma korzysta z usług remarketingu, aby kierować do Użytkownika reklamy po uzyskaniu przez niego dostępu do Usługi lub odwiedzeniu jej. Firma i jej zewnętrzni dostawcy wykorzystują Pliki Cookies i technologie niewykorzystujące Plików Cookies, aby pomóc nam rozpoznać Urządzenie Użytkownika i zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Usługi, dzięki czemu możemy udoskonalać Usługę, aby odzwierciedlała zainteresowania Użytkownika, oraz wyświetlać Użytkownikowi reklamy, które mogą go bardziej zainteresować.

Wspomniani dostawcy zewnętrzni zbierają, przechowują, wykorzystują, przetwarzają i przekazują informacje o aktywności Użytkownika w naszej usłudze zgodnie z ich Polityką Prywatności oraz w celu umożliwienia nam:

– mierzenia i analizowania ruchu i aktywności przeglądania w Naszej Usłudze

– wyświetlania użytkownikowi reklam naszych produktów i/lub usług w witrynach internetowych lub aplikacjach innych firm

– mierzenia i analizowania skuteczności naszych kampanii reklamowych.

Niektórzy z tych dostawców zewnętrznych mogą używać technologii niewykorzystujących Plików Cookies, na które ustawienia przeglądarki blokujące Pliki Cookies mogą nie mieć wpływu. Przeglądarka Użytkownika może nie zezwalać na blokowanie takich technologii. Użytkownik może skorzystać z następujących narzędzi stron trzecich, aby zrezygnować ze zbierania i wykorzystywania informacji w celu dostarczania mu reklam opartych na zainteresowaniach:

– Platforma rezygnacji NAI: http://www.networkadvertising.org/choices/

– Platforma rezygnacji EDAA: http://www.youronlinechoices.com/

– Platforma rezygnacji DAA: http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Użytkownik może zrezygnować z wszelkich spersonalizowanych reklam poprzez włączenie w swoim urządzeniu mobilnym funkcji ochrony prywatności, takich jak Limit Ad Tracking (iOS) i Opt Out of Ads Personalization (Android). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w systemie pomocy urządzenia mobilnego.

Możemy udostępniać informacje, takie jak zaszyfrowane adresy e-mail (jeśli są dostępne) lub inne identyfikatory online zebrane w ramach Naszej Usługi tym sprzedawcom zewnętrznym. Pozwala to naszym zewnętrznym dostawcom na rozpoznawanie i dostarczanie reklam Użytkownikowi na różnych urządzeniach i w różnych przeglądarkach. Aby dowiedzieć się więcej o technologiach wykorzystywanych przez te firmy zewnętrzne i ich możliwościach współpracy między urządzeniami, należy zapoznać się z Polityką Prywatności każdej z firm wymienionych poniżej.

Zewnętrzni dostawcy, z których usług korzystamy to:

– Google Ads (AdWords)

Usługa remarketingu Google Ads (AdWords) jest świadczona przez Google Inc.

Użytkownik może zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy Google Display Network, odwiedzając stronę ustawień Google Ads: http://www.google.com/settings/ads.

Google zaleca również zainstalowanie w przeglądarce dodatku do przeglądarki Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google Analytics Opt-out Browser Add-on daje odwiedzającym możliwość uniemożliwienia gromadzenia i wykorzystywania ich danych przez Google Analytics.

Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy.

– Facebook

Usługa remarketingu na Facebooku jest świadczona przez firmę Facebook Inc.

Więcej informacji na temat reklam opartych na zainteresowaniach z Facebooka można znaleźć na tej stronie: https://www.facebook.com/help/516147308587266

Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach na Facebooku, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook przestrzega zasad samoregulacji w zakresie reklamy behawioralnej online ustanowionych przez organizację Digital Advertising Alliance. Można również zrezygnować z Facebooka i innych firm uczestniczących w programie za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie http://youradchoices.ca/ lub European Interactive Digital Advertising Alliance w Europie http://www.youronlinechoices.eu/, lub zrezygnować za pomocą ustawień urządzenia mobilnego.

Więcej informacji na temat praktyk Facebooka w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w jego Zasadach ochrony danych osobowych: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Użytkowanie, Funkcjonowanie i inne

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, aby zapewnić lepsze działanie naszej usługi.

– ClickFunnels

Polityka Prywatności firmy ClickFunnels jest dostępna pod adresem https://signup.clickfunnels.com/privacy-policy.

– Vimeo

Polityka Prywatności tej firmy jest dostępna pod adresem https://vimeo.com/privacy.

GDPR (RODO)

Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z GDPR

Możemy przetwarzać Dane Osobowe na następujących warunkach:

– Zgoda: Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

– Wykonanie umowy: Podanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub do wypełnienia wszelkich zobowiązań przedumownych z niej wynikających.

– Zobowiązania prawne: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega Firma.

– Istotne interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej.

– Interesy publiczne: Przetwarzanie Danych Osobowych jest związane z zadaniem, które jest wykonywane w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Firmie.

– Prawnie uzasadnione interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę.

W każdym przypadku Firma chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Prawa Użytkownika wynikające z GDPR

Firma zobowiązuje się do przestrzegania poufności Danych Osobowych Użytkownika oraz do zagwarantowania Użytkownikowi możliwości korzystania z przysługujących mu praw.

Zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz przepisami prawa, jeśli Użytkownik przebywa na terenie UE, Użytkownik ma prawo do:

– Żądania dostępu do swoich Danych Osobowych. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat. Kiedy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych, zaktualizować je lub poprosić o ich usunięcie bezpośrednio w sekcji ustawień swojego konta. Jeśli Użytkownik nie jest w stanie samodzielnie wykonać tych czynności, powinien skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy. Umożliwia to również otrzymanie kopii przechowywanych przez nas Danych Osobowych Użytkownika.

– Zażądać korekty przechowywanych przez nas Danych Osobowych dotyczących Użytkownika. Użytkownik ma prawo do skorygowania wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które przechowujemy na jego temat.

– Sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych. Prawo to przysługuje w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych przez Firmę jest uzasadniony interes, a szczególna sytuacja Użytkownika sprawia, że chce on wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Firmę jego Danych Osobowych na tej podstawie. Prawo do sprzeciwu przysługuje również w przypadku przetwarzania przez nas Danych Osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

– Zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo zwrócić się do nas o usunięcie Danych Osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy kontynuowali ich przetwarzanie.

– Żądanie przeniesienia Danych Osobowych. Firma dostarczy Użytkownikowi lub wybranej przez niego stronie trzeciej Dane Osobowe Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo ma zastosowanie wyłącznie do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie Użytkownik początkowo wyraził zgodę lub które zostały wykorzystane przez Firmę w celu wykonania umowy z Użytkownikiem.

– Wycofanie zgody. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na wykorzystanie jego Danych Osobowych. Jeśli Użytkownik wycofa swoją zgodę, Firma może nie być w stanie zapewnić Użytkownikowi dostępu do pewnych określonych funkcji Usługi.

Korzystanie z Praw do Ochrony Danych zgodnie z GDPR

Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się z nami. Należy pamiętać, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie żądania możemy poprosić o weryfikację tożsamości u Użytkownika. W przypadku zgłoszenia żądania postaramy się udzielić odpowiedzi w możliwie najkrótszym czasie.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu zajmującego się Ochroną Danych Osobowych na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas jego Danych Osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli Użytkownik przebywa na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.

Facebook Fan Page

Administrator Danych dla Fan Page na Facebooku

Firma jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika zebranych podczas korzystania z Usługi. Jako operator strony Fan Page na Facebooku https://www.facebook.com/marcinfesterPL, Firma i operator sieci społecznościowej Facebook są Współadministratorami.

Spółka zawarła z Facebookiem umowy, które określają między innymi warunki korzystania z Fan Page’a na Facebooku. Warunki te są w większości oparte na Warunkach korzystania z serwisu Facebook: https://www.facebook.com/terms.php.

Więcej informacji na temat sposobu zarządzania Danymi Osobowymi przez Facebook można znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka https://www.facebook.com/policy.php. Można też skontaktować się z Facebookiem online lub listownie: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

Wgląd na Facebooku

W związku z prowadzeniem Fan Page’a na Facebooku i na podstawie GDPR (RODO) korzystamy z funkcji Facebook Insights w celu uzyskania zanonimizowanych danych statystycznych o Naszych Użytkownikach.

W tym celu Facebook umieszcza Plik Cookie na urządzeniu użytkownika odwiedzającego Nasz Fan Page na Facebooku. Każdy Plik Cookie zawiera unikalny kod identyfikacyjny i pozostaje aktywny przez okres dwóch lat, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie usunięty przed upływem tego okresu.

Facebook otrzymuje, rejestruje i przetwarza informacje przechowywane w Pliku Cookie, zwłaszcza gdy Użytkownik odwiedza usługi Facebooka, usługi świadczone przez innych członków Fan Page’a na Facebooku oraz usługi świadczone przez inne firmy korzystające z usług Facebooka.

Więcej informacji na temat praktyk Facebooka w zakresie Ochrony Prywatności można znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation

CCPA Ochrona Prywatności

Niniejsza sekcja informacji o Ochronie Prywatności dla mieszkańców stanu Kalifornia stanowi uzupełnienie informacji zawartych w naszej Polityce Prywatności i dotyczy wyłącznie wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób zamieszkałych w stanie Kalifornia.

Kategorie Gromadzonych Danych Osobowych

Zbieramy informacje, które identyfikują, odnoszą się do, opisują, odwołują się, mogą być powiązane lub mogą być w sposób uzasadniony powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z konkretnym Konsumentem lub Urządzeniem. Poniżej znajduje się lista kategorii danych osobowych, które możemy zbierać lub które mogły być zbierane od mieszkańców Kalifornii w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy.

Należy pamiętać, że kategorie i przykłady podane na poniższej liście są zdefiniowane w CCPA. Nie oznacza to, że wszystkie przykłady danej kategorii danych osobowych zostały przez nas faktycznie zebrane, ale odzwierciedla nasze przekonanie w dobrej wierze, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, że niektóre z tych informacji z danej kategorii mogą być i mogły być zebrane. Na przykład, niektóre kategorie danych osobowych byłyby gromadzone tylko wtedy, gdyby Użytkownik przekazał je nam bezpośrednio.

Kategoria A: Identyfikatory.

Przykłady: Prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwa konta, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inne podobne identyfikatory.

Gromadzone: Tak.

Kategoria B: Kategorie danych osobowych wymienione w ustawie California Customer Records Statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

Przykłady: Nazwisko, podpis, numer ubezpieczenia społecznego, cechy fizyczne lub opis, adres, numer telefonu, numer paszportu, numer prawa jazdy lub stanowej karty identyfikacyjnej, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer konta bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub jakiekolwiek inne informacje finansowe, informacje medyczne lub informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego. Niektóre dane osobowe zawarte w tej kategorii mogą pokrywać się z innymi kategoriami.

Zbierane: Tak.

Kategoria C: Cechy klasyfikacyjne chronione na mocy prawa kalifornijskiego lub federalnego.

Przykłady: Wiek (40 lat lub więcej), rasa, kolor skóry, pochodzenie, narodowość, obywatelstwo, religia lub wyznanie, stan cywilny, stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa, płeć (w tym płeć, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa, ciąża lub poród i związane z nimi warunki medyczne), orientacja seksualna, status weterana lub wojskowego, informacje genetyczne (w tym rodzinne informacje genetyczne).

Gromadzone: Nie.

Kategoria D: Informacje handlowe.

Przykłady: Zapisy i historia zakupionych lub rozważanych produktów lub usług.

Gromadzone: Tak.

Kategoria E: Informacje biometryczne.

Przykłady: Cechy genetyczne, fizjologiczne, behawioralne i biologiczne lub wzorce aktywności wykorzystywane w celu uzyskania wzorca lub innego identyfikatora bądź informacji identyfikujących, takie jak odciski palców, odciski twarzy i głosu, skanowanie tęczówki lub siatkówki oka, uderzenia klawiszy, chód lub inne wzorce fizyczne oraz dane dotyczące snu, zdrowia lub ćwiczeń.

Gromadzone: Nie.

Kategoria F: aktywność w Internecie lub innej podobnej sieci.

Przykłady: Interakcja z naszą Usługą lub reklamą.

Zbierane: Tak.

Kategoria G: dane geolokalizacyjne.

Przykłady: Przybliżona lokalizacja fizyczna.

Gromadzone: Nie.

Kategoria H: Dane sensoryczne.

Przykłady: Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, zapachowe lub podobne.

Gromadzone: Nie.

Kategoria I: Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem.

Przykłady: Bieżąca lub przeszła historia zatrudnienia lub oceny wyników pracy.

Gromadzone: Nie.

Kategoria J: Niepubliczna informacja edukacyjna (zgodnie z ustawą o prawach i prywatności w edukacji rodzinnej (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)).

Przykłady: Dokumenty edukacyjne bezpośrednio związane z uczniem, przechowywane przez instytucję edukacyjną lub stronę działającą w jej imieniu, takie jak oceny, transkrypty, listy klas, plany zajęć, kody identyfikacyjne ucznia, informacje finansowe ucznia lub akta dyscyplinarne ucznia.

Gromadzone: Nie.

Kategoria K: wnioskowanie na podstawie innych danych osobowych.

Przykłady: Profil odzwierciedlający preferencje, cechy charakterystyczne, tendencje psychologiczne, predyspozycje, zachowanie, postawy, inteligencję, zdolności i predyspozycje danej osoby.

Zbierane: Nie.

Zgodnie z CCPA, dane osobowe nie obejmują:

– Publicznie dostępnych informacji z rejestrów rządowych

– Zidentyfikowanych lub zagregowanych informacji o konsumentach

Informacji wyłączonych z zakresu CCPA, takich jak:

– Informacje zdrowotne lub medyczne objęte ustawą o przenoszeniu i odpowiedzialności ubezpieczenia zdrowotnego z 1996 r. (HIPAA) oraz kalifornijską ustawą o poufności informacji medycznych (CMIA) lub dane z badań klinicznych

Informacje osobowe objęte niektórymi sektorowymi przepisami o ochronie prywatności, w tym Fair Credit Reporting Act (FRCA), Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) lub California Financial Information Privacy Act (FIPA) oraz Driver’s Privacy Protection Act z 1994 r.

Źródła Danych Osobowych

Wymienione powyżej kategorie danych osobowych pozyskujemy z następujących kategorii źródeł:

– Bezpośrednio od Użytkownika. Na przykład z formularzy wypełnianych przez Użytkownika w naszym Serwisie, preferencji wyrażanych lub przekazywanych przez Użytkownika za pośrednictwem naszego Serwisu lub z zakupów dokonywanych przez Użytkownika w naszym Serwisie.

– Pośrednio od Użytkownika. Na przykład na podstawie obserwacji aktywności Użytkownika w ramach Usługi.

– Automatycznie od Użytkownika. Na przykład poprzez Pliki Cookies, które my lub nasi Dostawcy Usług umieszczamy na Urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z naszej Usługi.

– Od Dostawców Usług. Na przykład dostawcy zewnętrzni monitorujący i analizujący korzystanie z naszej Usługi, dostawcy zewnętrzni przetwarzający płatności lub inni dostawcy zewnętrzni, z których usług korzystamy w celu świadczenia Usługi Użytkownikowi.

Wykorzystywanie Danych Osobowych do Celów Biznesowych lub Celów Komercyjnych

Możemy wykorzystywać lub ujawniać gromadzone przez nas dane osobowe do “celów biznesowych” lub “celów komercyjnych” (zgodnie z definicją zawartą w CCPA), które mogą obejmować następujące przykłady:

– Aby obsługiwać naszą Usługę i świadczyć ją na rzecz Użytkownika.

– Aby zapewnić Użytkownikowi wsparcie i odpowiedzieć na jego zapytania, w tym aby zbadać i rozwiązać jego problemy oraz monitorować i ulepszać naszą Usługę.

– Aby spełnić lub zrealizować powód, dla którego Użytkownik przekazał te informacje. Na przykład, jeśli Użytkownik udostępni swoje dane kontaktowe, aby zadać pytanie dotyczące naszej Usługi, wykorzystamy te dane osobowe, aby odpowiedzieć na zapytanie Użytkownika. Jeśli Użytkownik poda swoje dane osobowe w celu zakupu produktu lub usługi, wykorzystamy te informacje do przetworzenia płatności i ułatwienia dostawy.

– W celu odpowiedzi na wnioski organów ścigania oraz zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, nakazu sądowego lub przepisów rządowych. Zgodnie z opisem przedstawionym Użytkownikowi podczas zbierania jego danych osobowych lub zgodnie z innymi postanowieniami CCPA.

– Dla wewnętrznych celów administracyjnych i audytowych.

– Wykrywania incydentów związanych z bezpieczeństwem oraz ochrony przed złośliwą, zwodniczą, oszukańczą lub nielegalną działalnością, w tym, w razie konieczności, ścigania osób odpowiedzialnych za takie działania.

Należy pamiętać, że podane powyżej przykłady mają charakter ilustracyjny i nie są wyczerpujące. Więcej szczegółów na temat sposobu wykorzystywania tych informacji można znaleźć w części “Wykorzystanie Danych Osobowych”.

Jeśli zdecydujemy się zbierać dodatkowe kategorie danych osobowych lub wykorzystywać zebrane dane osobowe do znacząco różnych, niepowiązanych lub niezgodnych celów, zaktualizujemy niniejsze Zasady Ochrony Prywatności.

Ujawnianie Danych Osobowych dla Celów Biznesowych lub Komercyjnych

Możemy wykorzystywać lub ujawniać i mogliśmy wykorzystywać lub ujawniać w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy następujące kategorie danych osobowych do celów biznesowych lub komercyjnych:

– Kategoria A: Identyfikatory

– Kategoria B: Kategorie danych osobowych wymienione w ustawie California Customer Records Statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))

– Kategoria D: Informacje handlowe.

– Kategoria F: aktywność w Internecie lub innej podobnej sieci

Należy pamiętać, że wyżej wymienione kategorie są zdefiniowane w ustawie CCPA. Nie oznacza to, że wszystkie przykłady danych osobowych z danej kategorii zostały faktycznie ujawnione, ale odzwierciedla nasze przekonanie w dobrej wierze, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, że niektóre z tych informacji z danej kategorii mogą być i mogły być ujawnione.

Gdy ujawniamy dane osobowe w celach biznesowych lub komercyjnych, zawieramy umowę, która opisuje ten cel i wymaga od odbiorcy zachowania poufności danych osobowych oraz niewykorzystywania ich do żadnych celów poza realizacją umowy.

Sprzedaż Danych Osobowych

Zgodnie z definicją zawartą w CCPA, “sell” i “sale” oznaczają sprzedaż, wynajem, uwolnienie, ujawnienie, rozpowszechnienie, udostępnienie, przekazanie lub przekazanie w inny sposób ustnie, pisemnie lub za pomocą środków elektronicznych lub innych środków, danych osobowych konsumenta przez firmę stronie trzeciej w zamian za wartościowe wynagrodzenie. Oznacza to, że w zamian za udostępnienie danych osobowych możemy otrzymać jakąś korzyść, ale niekoniecznie musi to być korzyść pieniężna.

Należy pamiętać, że kategorie wymienione poniżej są zdefiniowane w CCPA. Nie oznacza to, że wszystkie przykłady z danej kategorii danych osobowych zostały faktycznie sprzedane, ale odzwierciedla nasze przekonanie w dobrej wierze, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, że niektóre z tych informacji z danej kategorii mogą być i były udostępniane w zamian za wartość.

Możemy sprzedawać i mogliśmy sprzedawać w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy następujące kategorie danych osobowych:

– Kategoria A: Identyfikatory

– Kategoria B: Kategorie danych osobowych wymienione w ustawie California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))

– Kategoria D: Informacje handlowe.

– Kategoria F: aktywność w Internecie lub innej podobnej sieci

Udostępnianie Danych Osobowych

Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika wymienione w powyższych kategoriach następującym kategoriom stron trzecich:

– Dostawcy usług

– Podmioty przetwarzające płatności

– Nasze podmioty stowarzyszone

– Nasi partnerzy biznesowi

– Sprzedawcy zewnętrzni, którym Użytkownik lub jego przedstawiciele upoważnią nas do ujawnienia danych osobowych Użytkownika w związku z produktami lub usługami świadczonymi przez nas na rzecz Użytkownika

Sprzedaż Danych Osobowych Osób Nieletnich poniżej 16 roku życia

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia za pośrednictwem naszego Serwisu, choć mogą to robić niektóre strony internetowe osób trzecich, do których zamieszczamy odnośniki. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci i pouczania ich, aby nigdy nie podawały informacji na innych stronach internetowych bez ich zgody.

Nie sprzedajemy danych osobowych Konsumentów, o których wiemy, że mają mniej niż 16 lat, chyba że otrzymamy potwierdzoną zgodę (“prawo do wyrażenia zgody”) od Konsumenta w wieku od 13 do 16 lat lub rodzica bądź opiekuna Konsumenta w wieku poniżej 13 lat. Konsumenci, którzy zgodzili się na sprzedaż danych osobowych, mogą w dowolnym momencie zrezygnować z przyszłych sprzedaży. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji, użytkownik (lub jego upoważniony przedstawiciel) może przesłać do nas stosowne żądanie, kontaktując się z nami.

Jeśli Użytkownik ma powody przypuszczać, że dziecko w wieku poniżej 13 (lub 16) lat przekazało nam dane osobowe, powinien skontaktować się z nami, podając wystarczającą ilość szczegółów, aby umożliwić nam usunięcie tych informacji.

Prawa Użytkownika zgodnie z ustawą CCPA

Ustawa CCPA zapewnia mieszkańcom Kalifornii określone prawa dotyczące ich danych osobowych. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, przysługują Ci następujące prawa:

– Prawo do powiadomienia. Masz prawo do otrzymania informacji o tym, jakie kategorie Danych Osobowych są gromadzone i do jakich celów Dane Osobowe są wykorzystywane.

– Prawo do żądania. Zgodnie z ustawą CCPA, Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy ujawnili mu informacje na temat gromadzenia, wykorzystywania, sprzedaży, ujawniania w celach biznesowych oraz udostępniania danych osobowych. Po otrzymaniu i potwierdzeniu żądania Użytkownika, ujawnimy mu:

– Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy na temat Użytkownika

– Kategorie źródeł danych osobowych, które zebraliśmy na temat Użytkownika

– Cel biznesowy lub handlowy, dla którego gromadzimy lub sprzedajemy te dane osobowe

– Kategorie osób trzecich, którym udostępniamy te dane osobowe

– Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy na temat Użytkownika

– Jeśli sprzedaliśmy dane osobowe Użytkownika lub ujawniliśmy jego dane osobowe w celach biznesowych, ujawnimy Użytkownikowi: Kategorie sprzedanych kategorii danych osobowych; Kategorie ujawnionych kategorii danych osobowych.

– Prawo do odmowy sprzedaży Danych Osobowych (opt-out). Użytkownik ma prawo polecić nam, abyśmy nie sprzedawali jego danych osobowych. Aby złożyć wniosek o rezygnację, należy skontaktować się z nami.

– Prawo do usunięcia Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Po otrzymaniu i potwierdzeniu żądania Użytkownika Firma usunie (i poleci Usługodawcom usunięcie) dane osobowe Użytkownika z naszych rejestrów, chyba że ma zastosowanie wyjątek. Możemy odrzucić wniosek Użytkownika o usunięcie danych, jeśli zachowanie informacji jest niezbędne dla nas lub naszych Usługodawców do:

– Zakończenia transakcji, dla której zebraliśmy dane osobowe, dostarczenia towaru lub usługi, o które prosił Użytkownik, podjęcia działań racjonalnie przewidywanych w kontekście naszych bieżących relacji biznesowych z Użytkownikiem, lub w inny sposób wykonania naszej umowy z Użytkownikiem.

– Wykrywania incydentów bezpieczeństwa, ochrony przed złośliwą, zwodniczą, oszukańczą lub nielegalną działalnością oraz ścigania osób odpowiedzialnych za takie działania.

– Usuwania błędów w produktach w celu identyfikacji i naprawy błędów, które zakłócają ich zamierzoną funkcjonalność.

– Korzystania z wolności słowa, zapewnienia prawa innego konsumenta do korzystania z prawa do wolności słowa lub korzystania z innych praw przewidzianych przez prawo.

– Przestrzegania kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności w łączności elektronicznej (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.).

– Prowadzenia publicznych lub recenzowanych badań naukowych, historycznych lub statystycznych w interesie publicznym, które są zgodne ze wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi etyki i prywatności, w przypadku gdy usunięcie informacji może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację badań, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził na to świadomą zgodę.

– Umożliwienie wyłącznie wewnętrznych zastosowań, które są racjonalnie dostosowane do oczekiwań konsumentów wynikających z relacji użytkownika z nami.

– Przestrzeganie zobowiązań prawnych.

– Inne wewnętrzne i zgodne z prawem wykorzystanie tych informacji, które jest zgodne z kontekstem, w jakim zostały one przekazane przez użytkownika.

– Prawo do niedyskryminacji. Użytkownik ma prawo do niedyskryminacji z powodu korzystania z praw konsumenta, w tym poprzez:

– Odmowę dostarczenia towarów lub usług

– Naliczanie różnych cen lub stawek za towary lub usługi, w tym stosowanie rabatów lub innych korzyści lub nakładanie kar

– Zapewnienie Klientowi innego poziomu lub jakości towarów lub usług

– Sugerowanie, że Kontrahent otrzyma inną cenę lub stawkę za towary lub usługi albo inny poziom lub jakość towarów lub usług.

Korzystanie z Praw do Ochrony Danych CCPA

W celu skorzystania z praw przysługujących na mocy ustawy CCPA, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, odwiedzając tę stronę na naszej witrynie internetowej: https://profengo.com/kontakt.

Tylko Ty lub osoba zarejestrowana w Kalifornijskim Sekretarzu Stanu, którą upoważnisz do działania w Twoim imieniu, może złożyć weryfikowalne żądanie związane z Twoimi danymi osobowymi.

Prośba skierowana do nas musi:

– Dostarczyć wystarczających informacji, które pozwolą nam w uzasadniony sposób sprawdzić, czy Użytkownik jest osobą, na temat której gromadzimy dane osobowe, lub upoważnionym przedstawicielem.

– Opisać żądanie z wystarczającą ilością szczegółów, abyśmy mogli je właściwie zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na nie.

Nie będziemy w stanie odpowiedzieć na żądanie ani dostarczyć wymaganych informacji, jeśli nie będziemy w stanie:

– zweryfikować tożsamości lub uprawnień Użytkownika do złożenia wniosku

– potwierdzić, że dane osobowe dotyczą danej osoby.

Ujawnimy i bezpłatnie dostarczymy wymagane informacje w ciągu 45 dni od otrzymania Twojej weryfikowalnej prośby. Termin dostarczenia wymaganych informacji może zostać przedłużony jednorazowo o dodatkowe 45 dni w razie uzasadnionej konieczności i po uprzednim zawiadomieniu.

Wszelkie ujawnione przez nas informacje będą dotyczyć jedynie 12-miesięcznego okresu poprzedzającego otrzymanie weryfikowalnego żądania.

W przypadku wniosków o przeniesienie danych wybierzemy taki format przekazywania danych osobowych Użytkownika, który jest łatwy do wykorzystania i powinien umożliwić przekazanie informacji z jednego podmiotu do innego bez przeszkód.

Nie Sprzedawaj Moich Danych Osobowych

Użytkownik ma prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych. Po otrzymaniu i potwierdzeniu przez nas możliwej do zweryfikowania prośby Użytkownika zaprzestaniemy sprzedaży jego danych osobowych. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji, należy się z nami skontaktować.

Dostawcy usług, z którymi współpracujemy (na przykład nasi partnerzy analityczni lub reklamowi), mogą wykorzystywać w Serwisie technologię, która sprzedaje dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie CCPA. Jeśli Użytkownik chce zrezygnować z wykorzystywania jego danych osobowych do celów reklamy opartej na zainteresowaniach i potencjalnej sprzedaży, zgodnie z definicją zawartą w ustawie CCPA, może to zrobić, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Należy pamiętać, że każda rezygnacja jest specyficzna dla używanej przeglądarki. Konieczne może być dokonanie rezygnacji w każdej używanej przeglądarce.

Strona

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam serwowanych przez naszych Usługodawców, postępując zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w Serwisie:

– Platforma rezygnacji NAI: http://www.networkadvertising.org/choices/

– Platforma rezygnacji EDAA: http://www.youronlinechoices.com/

– Platforma rezygnacji DAA: http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Rezygnacja spowoduje umieszczenie na komputerze Użytkownika Pliku Cookie, który jest unikalny dla przeglądarki, z której Użytkownik korzysta w celu rezygnacji. Jeśli Użytkownik zmieni przeglądarkę lub usunie Pliki Cookie zapisane przez przeglądarkę, będzie musiał ponownie dokonać rezygnacji.

Urządzenia mobilne

Urządzenie mobilne Użytkownika może dawać możliwość zrezygnowania z wykorzystywania informacji o aplikacjach używanych przez Użytkownika w celu wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań Użytkownika:

– “Rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach” lub “Rezygnacja z personalizacji reklam” na urządzeniach z systemem Android

– “Ogranicz śledzenie reklam” na urządzeniach z systemem iOS.

Użytkownik może również zaprzestać zbierania informacji o lokalizacji z urządzenia mobilnego, zmieniając preferencje w urządzeniu mobilnym.

Polityka “Do Not Track” Wymagana przez California Online Privacy Protection Act (CalOPPA)

Nasz serwis nie reaguje na sygnały Do Not Track.

Jednak niektóre witryny internetowe osób trzecich śledzą aktywność Użytkownika podczas przeglądania stron internetowych. Jeśli odwiedzasz takie strony, możesz ustawić preferencje w swojej przeglądarce internetowej, aby poinformować strony, że nie chcesz być śledzony. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć DNT, wchodząc na stronę preferencji lub ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Ochrona Danych Osobowych Dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie gromadzimy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 13 roku życia. Jeśli Użytkownik jest rodzicem lub opiekunem i wie, że jego dziecko przekazało nam Dane Osobowe, powinien się z nami skontaktować.

Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda, a w kraju Użytkownika wymagana jest zgoda rodzica, możemy wymagać zgody rodzica przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

Kalifornijskie Prawa do Prywatności (prawo Shine the Light w Kalifornii)

Zgodnie z sekcją 1798 kalifornijskiego kodeksu cywilnego (kalifornijskie prawo Shine the Light) mieszkańcy Kalifornii, którzy utrzymują z nami stosunki biznesowe, mogą raz w roku poprosić o informacje na temat udostępniania ich Danych Osobowych osobom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego tych osób.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na mocy kalifornijskiego prawa Shine the Light i jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Kalifornijskie Prawa Prywatności dla Użytkowników Nieletnich (California Business and Professions Code Section 22581)

California Business and Professions Code section 22581 zezwala mieszkańcom Kalifornii poniżej 18 roku życia, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami witryn, usług lub aplikacji online, na żądanie i uzyskanie usunięcia treści lub informacji, które publicznie zamieścili.

Aby zażądać usunięcia takich danych, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej, podając adres e-mail powiązany z Twoim kontem.

Należy pamiętać, że prośba Użytkownika nie gwarantuje całkowitego lub wszechstronnego usunięcia treści lub informacji zamieszczonych w Internecie oraz że w pewnych okolicznościach prawo może nie zezwalać na ich usunięcie lub go wymagać.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę Prywatności. Powiadomimy Użytkownika o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Przed wejściem w życie zmian poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym serwisie, a także zaktualizujemy datę “Ostatniej aktualizacji” w górnej części niniejszej Polityki Prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności wchodzą w życie po ich opublikowaniu na tej stronie.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, możesz się z nami skontaktować:

MFC Group Sp. z o.o.

Kaktusowa 11

93-480 Łódź

Polska

NIP: PL7292728627 (VAT ID)

Email: support@profengo.com