Starter pack dla IT PM'A

Jeszcze raz dzięki za udział w webinarze. Zgodnie z obietnicą dostajesz ode mnie Starter pack dla IT PM’A. Znajdziesz tu zwięzłe wprowadzenia do: różnych metod zarządzania projektami, programów do zarządzania, certyfikatów oraz linki do dodatkowych materiałów. Dorzucam także cztery lekcje z mojego kursu “Zarządzanie projektami IT”.

Jeśli rozważasz rozpoczęcie kariery jako PM, ale nie jesteś pewien czy to dla Ciebie to skontaktuj się ze mną. Wysłucham i doradzę. Formularz do kontaktu znajdziesz na końcu strony.

Życzę owocnej nauki!

Spis treści

METODY

Metodyk, modeli i podejść do zarządzania są tysiące. Na szczęście Project Managerom wystarczy znajomość paru najważniejszych i najczęściej stosowanych.

Nie ma uniwersalnej metodyki, która byłaby idealna dla każdego typu projektu. Każdy projekt jest unikalny i wymaga indywidualnego podejścia do zarządzania. Wybór metody zależy m. in. od:

 • rozmiaru i złożoności projektu,
 • wymagań biznesowych,
  budżetu
 • wielkości zespołu projektowego
 • doświadczenia zespołu i PM’a
 • ryzyka

Aby wybrać odpowiednią metodę zarządzania, ważne jest aby mieć ogólną i praktyczną wiedzę z różnych metodyk.

Jakie są te najpopularniejsze?

Waterfall

Metoda Waterfall to klasyczna metoda zarządzania projektem, która składa się z sekwencyjnych etapów, a każdy etap jest zależny od ukończenia poprzedniego. 

Typowe etapy w metodzie Waterfall to: planowanie, analiza wymagań, projektowanie, implementacja, testowanie i utrzymanie. Etapy te muszą zostać ukończone w ustalonej kolejności. W tej metodzie nie ma możliwości powrotu do etapów wcześniejszych, co oznacza, że projekt ma jednoznacznie określony cel, a jego zakres jest dokładnie zdefiniowany na początku projektu.

Metoda Waterfall jest uważana za stosunkowo prostą i łatwą do zrozumienia, ale ma pewne ograniczenia. Przede wszystkim, nie nadaje się do projektów, które wymagają szybkich zmian, elastyczności lub kreatywności

Najlepiej sprawdzą się w projektach powtarzalnych o precyzyjnie określonych wymaganiach, np. w projekcie budowy mostu lub wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie.

Plusy:

 • prosta i łatwa do zrozumienia struktura
 • klarowne określenie wymagań
 • kontrola harmonogramu i kosztów

Minusy:

 • brak elastyczności
 • brak wczesnego dostarczania wartości
 • ryzyko błędnej oceny wymagań

PMBoK

PMBoK (Project Management Body of Knowledge) to zbiór najlepszych praktyk, standardów, procesów i terminologii związanych z zarządzaniem projektami. Oferuje ramy do planowania, realizacji, monitorowania i kontroli projektów
Definiuje pięć etapów procesu zarządzania projektem (cykl życia projektu):
 1. inicjowanie,
 2. planowanie,
 3. realizacja,
 4. kontrolowanie
 5. zamknięcie

Każdy z tych etapów jest istotny i wymaga szczegółowego planowania oraz skrupulatnej pracy, aby osiągnąć sukces w zarządzaniu projektem.

Cykl życia projektu można podzielić na obszary wiedzy związane z zarządzaniem:

 • integracją
 • zakresem
 • czasem
 • kosztami
 • jakością
 • zasobami
 • komunikacją
 • ryzykiem
 • zaopatrzeniem
 • interesariuszami

PMBoK jest dobry dla projektów o ustalonym zakresie, wymagających ścisłego planowania i kontroli.
Sprawdzi się w dużych projektach z wieloma wymaganiami, np. przy opracowaniu systemu bankowego lub giełdowego (przedsięwzięcie, które wymaga odpowiedniego zarządzania ryzykiem, testowaniem, zarządzaniem jakością i zgodnością z regulacjami prawnymi).

Plusy:

 • ustandaryzowane podejście – procesy, narzędzia, techniki
 • kompleksowy zbiór wiedzy
 • dostępność narzędzi i szablonów – usprawniają procesy

Minusy:

 • zbyt szczegółowy – może być trudny do adaptacji w całości
 • brak elastyczności
 • może być nadmiernie skomplikowany

Agile

Agile to podejście, które zakłada elastyczność i adaptacyjność. Umożliwia organizacjom szybszą reakcję na zmiany na rynku, w środowisku biznesowym lub w samym projekcie, co pozwala na dostarczenie wartości klientom w bardziej efektywny sposób.

Podstawowe zasady Agile to m.in.:

 • Klienci i użytkownicy są na pierwszym miejscu, a ich potrzeby są kluczowe dla sukcesu projektu.
 • Wymagania zmieniają się, dlatego ważne jest, aby pracować w sposób elastyczny i dostosowywać się do zmian.
 • Współpraca i komunikacja między członkami zespołu projektowego jest kluczowa
 • Regularne dostarczanie wartościowych produktów (np. w formie częstych inkrementów) jest efektywniejsze niż dostarczanie jednej wersji produktu po długim czasie
 • Zespół projektowy powinien działać bardziej na podstawie wskaźników niż harmonogramu.

 

Agile sprawdza się w projektach o niejasnym zakresie, rozwijających się wymaganiach czy dynamicznych zmianach, np. tworzenie platform sklepów internetowych (dostarczanie nowych funkcji, optymalizacja i dostosowywania do potrzeb klientów)

Plusy:

 • elastyczność i adaptacyjność
 • zaangażowanie interesariuszy
 • szybkie dostarczanie wartości

Minusy:

 • wymaga bardzo zaangażowania zespołu
 • brak szczegółowego planu
 • trudności w szacowaniu czasu i kosztów

Scrum

Scrum stworzono w oparciu o Manifest Agile. To elastyczna metoda zarządzania projektem, oparta na iteracyjnych i przyrostowych cyklach pracy. Realizacja projektu podzielona jest na sprinty (1-4 tygodni), a każdy sprint kończy się dostarczeniem incrementu – gotowego do wdrożenia produktu, choć początkowo w ograniczonym zakresie.  Na początku każdego sprintu, zespół planuje, co chce osiągnąć, a na jego końcu sprawdza postęp i ewentualnie dostosowuje plany. Scrum zakłada ciągłą komunikację w zespole i współpracę między kluczowymi rolami: Scrum Masterem, Product Ownerem oraz deweloperami.

Metoda Scrum jest bardziej elastyczna niż Waterfall, ponieważ pozwala na modyfikacje w trakcie trwania projektu, dostosowując się do zmieniających się wymagań. Wymaga jednak większej samodyscypliny i zaangażowania zespołu, a także regularnej komunikacji i współpracy.

Może być efektywna np. przy tworzeniu aplikacji mobilnej (szybkie dostarczanie funkcji, testowanie, dostosowywanie do preferencji użytkownikow).

Plusy:

 • elastyczność i adaptacyjność
 • transparentność i zaangażowanie interesariuszy
 • regularne i szybkie dostarczanie wartościowych rezultatów

Minusy:

 • wymaga dojrzałego zespołu
 • może być niezrozumiały dla klienta
 • wymaga większej samodyscypliny

Kanban

Metoda Kanban jest podejściem zarządzania, które koncentruje się na wizualizacji pracy, przepływie zadań i ograniczaniu nadmiaru pracy w toku. Jest to technika, która umożliwia zespołowi projektowemu skupienie się na priorytetach, optymalizacji przepływu pracy i ciągłym doskonaleniu procesów.

Główne zasady metody Kanban to:

 • wizualizacja tablicy:
 • limit pracy w toku
 • kontrola przepływu pracy
 • ciągłe doskonalenie

Metoda Kanban sprawdza się w projektach, gdzie priorytetem jest kontrola i optymalizacja przepływu pracy. Może być skutecznie stosowana w różnych dziedzinach projektowych, zarówno w IT, jak i w innych sektorach. Przykładowo, w projekcie wdrażania systemu zarządzania produkcją (MES), Kanban umożliwiłby wizualizację etapów pracy, ograniczenie ilości zadań w toku, kontrolę przepływu produkcji i ciągłe doskonalenie procesów.

Plusy:

 • wizualizacja pracy i przepływu zadań
 • ograniczanie nadmiaru pracy w toku
 • ciągła optymalizacja procesów
 • skupienie na priorytetach i kontroli przepływu pracy

Minusy:

 • może wymagać dostosowania dla bardziej skomplikowanych projektów
 • wymaga zaangażowania i dyscypliny zespołu w utrzymaniu metodyki
 • mniej odpowiednia dla projektów o ściśle określonym zakresie i wymaganiach.

Często jest tak, że zamiast jednej metody stosuje się hybrydowe podejścia, które łączą różne metodyki, techniki i narzędzia. To zapewnia większą elastyczność, lepsze zarządzanie ryzykiem i skuteczniejsze osiąganie celów projektu.

Ważne, aby PM’owie byli świadomi różnych metodyk, ich zalet i wad, i umieli elastycznie dostosować je do konkretnych sytuacji.

PROGRAMY

W zarządzaniu projektami korzysta się z różnych narzędzi, które mą usprawnić pracę i komunikację w zespole. Poniżej znajdziesz opisy najczęściej używanych narzędzi wraz z linkami do ich darmowych wersji.

Jira

Jira to narzędzie do zarządzania projektami i śledzenia błędów, często używane w projektach zwinnych (np. Scrum lub Kanban). Umożliwia planowanie, śledzenie postępów, zarządzanie zadaniem i komunikację w zespole.

Confluence

Confluence to narzędzie do współpracy i dokumentacji, które pozwala na łatwe tworzenie, edycję i udostępnianie dokumentów i stron internetowych. Używane jest do przechowywania informacji o projekcie, dokumentów specyfikacji, raportów itp.

Oba te narzędzia dostarczane przez Atlassian mają wersje płatne i darmowe. Te darmowe w pełni wystarczą Ci do samodzielnej nauki.

Przetestuj je TUTAJ.

Miro

Miro to platforma internetowa umożliwiająca tworzenie interaktywnych tablic, na których można współpracować w czasie rzeczywistym z innymi osobami. Miro umożliwia tworzenie diagramów, map myśli, planów projektów, storyboardów, prototypów interfejsów użytkownika, a także wiele innych rodzajów schematów. Plan darmowy umożliwia korzystanie z podstawowych funkcji.

Przetestuj go TUTAJ.

Slack

Slack to platforma komunikacyjna umożliwiająca efektywną współpracę zespołową. Umożliwia integrację z innymi narzędziami takimi jak Trello czy Dysk Google. Pozwala też na tworzenie kanałów tematycznych, które są doskonałym sposobem na organizację komunikacji w zespole. Można tworzyć kanały dla różnych projektów, zespołów, departamentów czy tematów, co umożliwia skoncentrowanie się na konkretnych zagadnieniach. Członkowie zespołu mogą w nich dyskutować, dzielić się pomysłami, zamieszczać pliki i linki, co przyczynia się do wydajnej współpracy.
Slacka za darmo przetestujesz TUTAJ.

Certyfikaty


Jakie certyfikaty są najpopularniejsze wśród Project Managerów? Jakie są wymagania i opłaty? Poniżej masz porównanie.

Czy warto robić takie certyfikaty? I tak i nie. Tak, jeśli jesteś już Project Managerem, a certyfikat pomoże Ci wejść na kolejny poziom kariery. Nie, jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę. Wtedy warto pomyśleć o kursie i certyfikacie komercyjnym.

Dlaczego? Szkolenia przygotowujące do certyfikatów skupiają się na zdaniu egzaminu z danej dziedziny, a nie na nauczeniu konkretnej i praktycznej wiedzy z tej dziedziny. Poza tym:

 • kursy komercyjne uczą praktycznego podejścia
 • poznajesz wiele różnych metod i uczysz się je łączyć
 • poziom dostosowany jest do Twoich potrzeb
 • szybciej zdobywasz kwalifikacje, które pozwolą Ci na znalezienie pracy
 • nie musisz odnawiać certyfikatu
 • mniejsze koszty ogólne

 Zacznij od poznania świata zarządzania projektami i IT. Naucz się prowadzić projekty. I jeśli w przyszłości będziesz potrzebował certyfikatu to będziesz miał już zaplecze praktyczne i teoretyczne do zdania go.

Darmowe lekcje z kursu: Zarządzanie projektami IT

Sprawdź poniższe wideolekcje i dowiedz się:

 • jak planować harmonogram,
 • na czym polega Kanban w zarządzaniu projektami IT,
 • czym są user stories, jak je tworzyć i kiedy stosować,
 • czym jest kickoff projektu i jak go przeprowadzić.

Lekcje pochodzą z mojego kursu “Zarządzanie projektami IT”.

Czujesz, że kariera IT Project Managera jest dla Ciebie, ale nie wiesz jak zacząć?​

Możesz wybrać samodzielną naukę z różnych źródeł. Możesz też skorzystać z mojego rozwiązania.

Wybrałem dla Ciebie tylko potrzebną wiedzę i ułożyłem ją w logiczne moduły. Przygotowałem szablony, praktyczne ćwiczenia i dorzuciłem wsparcie trenera.

Wszystko po to, abyś szybciej i skuteczniej zdobył wiedzę i umiejętności.

W IT PM BOX PRO otrzymasz całą niezbędną wiedzę zebraną w jednym miejscu. Proces zarządzania projektami IT krok po kroku, najważniejsze narzędzia: Jira i Confluence oraz metodę: Scrum. Wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć karierę jako IT PM. Dodatkowo potwierdzone certyfikatem, którego poszukują pracodawcy.

IT PM BOX™ Lite

1997 zł

1297 zł

IT PM BOX™ PRO

4497 zł

2497 zł

IT PM BOX™ Plus

2997 zł

1997 zł

Porozmawiajmy o tym, czy ten zawód jest dla Ciebie

Jeśli wahasz się czy rola Project Managera w branży IT jest dla Ciebie to zgłoś się na darmowe konsultacje.

Zostaw swój numer telefonu i odpowiedz na pytania.

Zostaw także preferowane godziny kontaktu. Zadzwonię do Ciebie i wspólnie przegadamy Twoje możliwości.