Starter pack dla BA'a IT

Jeszcze raz dzięki za udział w webinarze. Zgodnie z obietnicą dostajesz ode mnie Starter pack dla BA’a IT. Znajdziesz tu zwięzłe wprowadzenia do: różnych metod analizy biznesowej, programów do analizy i zarządzania, certyfikatów oraz sposoby podejścia do pracy. Dodatkowo pokażę Ci gdzie najlepiej szukać pracy jako Analityk Biznesowy IT.

Jeśli rozważasz rozpoczęcie kariery jako BA IT, ale nie jesteś pewien czy to dla Ciebie to skontaktuj się ze mną. Wysłucham i doradzę. Formularz do kontaktu znajdziesz na końcu strony.

Życzę owocnej nauki!

METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA ANALITYKA

W dziedzinie analizy biznesowej, istnieje wiele narzędzi i technik, które pozwalają analitykom lepiej zrozumieć i zoptymalizować procesy biznesowe oraz ocenić pozycję firmy na rynku

 

 • Analiza SWOT: Ocena sił, słabości, okazji i zagrożeń, aby zrozumieć pozycję firmy na rynku.
 • Analiza procesów biznesowych: Dokładne badanie i dokumentacja procesów w organizacji w celu ich optymalizacji.
 • Wywiady z interesariuszami: Rozmowy z pracownikami, klientami i innymi interesariuszami w celu zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań.
 • Ankiety i kwestionariusze: Zbieranie danych od różnych grup interesariuszy za pomocą pytań.
 • Modelowanie danych: Tworzenie modeli danych do analizy i raportowania.
 • Benchmarking: Porównywanie działań firmy z konkurencją w celu identyfikacji najlepszych praktyk.
 • Analiza kosztów i korzyści (ROI): Ocena potencjalnych korzyści i kosztów projektu lub inwestycji.
 • Diagramy przepływu procesów (DFD): Wizualizacja procesów za pomocą diagramów przepływu.
 • Diagramy przypadków użycia (UCD): Ilustracja interakcji systemu z użytkownikami.
 • Analiza ryzyka: Identyfikacja i ocena potencjalnych zagrożeń i sposobów ich zarządzania.
 • Analiza wymagań: Określanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy wobec systemów lub projektów.
 • Mapy myśli (mind mapping): Tworzenie graficznych reprezentacji pomysłów i informacji.
 • Scenariusze (use cases): Tworzenie opisów sytuacji, w jakich system będzie używany.
 • Diagramy ERD (Entity-Relationship Diagrams): Modelowanie relacji między encjami w bazach danych.
 • Zarządzanie projektem (Project Management): Planowanie, kontrolowanie i monitorowanie projektów.
 • Diagramy Gantta: Wizualizacja harmonogramów projektów.
 • Benchmarking wydajności (Performance Benchmarking): Porównywanie efektywności organizacji z najlepszymi standardami branżowymi.
 • Diagramy przepływu wartości (Value Stream Mapping): Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych.
 • Analiza ROI (Return on Investment): Ocena zwrotu z inwestycji w projekty lub innowacje.
 • Analiza danych (Data Analysis): Przetwarzanie i interpretacja danych w celu uzyskania wglądu w biznesowe trendy i zależności.
Te metody pomagają analitykom biznesowym w zrozumieniu, planowaniu i zarządzaniu projektami oraz doskonaleniu działań organizacji.

WATERFALL

Metoda Waterfall to klasyczna metoda zarządzania projektem, która składa się z sekwencyjnych etapów, a każdy etap jest zależny od ukończenia poprzedniego. 

Typowe etapy w metodzie Waterfall to: planowanie, analiza wymagań, projektowanie, implementacja, testowanie i utrzymanie. Etapy te muszą zostać ukończone w ustalonej kolejności. W tej metodzie nie ma możliwości powrotu do etapów wcześniejszych, co oznacza, że projekt ma jednoznacznie określony cel, a jego zakres jest dokładnie zdefiniowany na początku projektu.

Metoda Waterfall jest uważana za stosunkowo prostą i łatwą do zrozumienia, ale ma pewne ograniczenia. Przede wszystkim, nie nadaje się do projektów, które wymagają szybkich zmian, elastyczności lub kreatywności

Najlepiej sprawdzą się w projektach powtarzalnych o precyzyjnie określonych wymaganiach, np. w projekcie budowy mostu lub wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie.

Plusy:

 • prosta i łatwa do zrozumienia struktura
 • klarowne określenie wymagań
 • kontrola harmonogramu i kosztów

Minusy:

 • brak elastyczności
 • brak wczesnego dostarczania wartości
 • ryzyko błędnej oceny wymagań

AGILE

Agile to podejście, które zakłada elastyczność i adaptacyjność. Umożliwia organizacjom szybszą reakcję na zmiany na rynku, w środowisku biznesowym lub w samym projekcie, co pozwala na dostarczenie wartości klientom w bardziej efektywny sposób.

Podstawowe zasady Agile to m.in.:

 • Klienci i użytkownicy są na pierwszym miejscu, a ich potrzeby są kluczowe dla sukcesu projektu.
 • Wymagania zmieniają się, dlatego ważne jest, aby pracować w sposób elastyczny i dostosowywać się do zmian.
 • Współpraca i komunikacja między członkami zespołu projektowego jest kluczowa
 • Regularne dostarczanie wartościowych produktów (np. w formie częstych inkrementów) jest efektywniejsze niż dostarczanie jednej wersji produktu po długim czasie
 • Zespół projektowy powinien działać bardziej na podstawie wskaźników niż harmonogramu.

 

Agile sprawdza się w projektach o niejasnym zakresie, rozwijających się wymaganiach czy dynamicznych zmianach, np. tworzenie platform sklepów internetowych (dostarczanie nowych funkcji, optymalizacja i dostosowywania do potrzeb klientów)

Plusy:

 • elastyczność i adaptacyjność
 • zaangażowanie interesariuszy
 • szybkie dostarczanie wartości

Minusy:

 • wymaga bardzo zaangażowania zespołu
 • brak szczegółowego planu
 • trudności w szacowaniu czasu i kosztów

SCRUM

Scrum stworzono w oparciu o Manifest Agile. To elastyczna metoda analizowania biznesowego, oparta na iteracyjnych i przyrostowych cyklach pracy. Realizacja projektu podzielona jest na sprinty (1-4 tygodni), a każdy sprint kończy się dostarczeniem incrementu – gotowego do wdrożenia produktu, choć początkowo w ograniczonym zakresie.  Na początku każdego sprintu, zespół planuje, co chce osiągnąć, a na jego końcu sprawdza postęp i ewentualnie dostosowuje plany. Scrum zakłada ciągłą komunikację w zespole i współpracę między kluczowymi rolami: Scrum Masterem, Product Ownerem oraz deweloperami.

Metoda Scrum jest bardziej elastyczna niż Waterfall, ponieważ pozwala na modyfikacje w trakcie trwania projektu, dostosowując się do zmieniających się wymagań. Wymaga jednak większej samodyscypliny i zaangażowania zespołu, a także regularnej komunikacji i współpracy.

Może być efektywna np. przy tworzeniu aplikacji mobilnej (szybkie dostarczanie funkcji, testowanie, dostosowywanie do preferencji użytkownikow).

Plusy:

 • elastyczność i adaptacyjność
 • transparentność i zaangażowanie interesariuszy
 • regularne i szybkie dostarczanie wartościowych rezultatów

Minusy:

 • wymaga dojrzałego zespołu
 • może być niezrozumiały dla klienta
 • wymaga większej samodyscypliny

Często jest tak, że zamiast jednej metody stosuje się hybrydowe podejścia, które łączą różne metodyki, techniki i narzędzia. To zapewnia większą elastyczność, lepsze zarządzanie ryzykiem i skuteczniejsze osiąganie celów projektu.

Ważne, aby Analitycy Biznesowi byli świadomi różnych metodyk, ich zalet i wad, i umieli elastycznie dostosować je do konkretnych sytuacji.

PROGRAMY

W analizie biznesowej korzysta się z różnych narzędzi, które mogą usprawnić pracę i komunikację w zespole. Poniżej znajdziesz opisy najczęściej używanych narzędzi wraz z linkami do ich darmowych wersji.

Jira

Jira to narzędzie do analizowania projektów i śledzenia błędów, często używane w projektach zwinnych (np. Scrum lub Kanban). Umożliwia planowanie, śledzenie postępów, zarządzanie zadaniem i komunikację w zespole.

Confluence

Confluence to narzędzie do współpracy i dokumentacji, które pozwala na łatwe tworzenie, edycję i udostępnianie dokumentów i stron internetowych. Używane jest do przechowywania informacji o projekcie, dokumentów specyfikacji, raportów itp.

Oba te narzędzia dostarczane przez Atlassian mają wersje płatne i darmowe. Te darmowe w pełni wystarczą Ci do samodzielnej nauki.

Przetestuj je TUTAJ.

Miro


Miro to platforma internetowa umożliwiająca tworzenie interaktywnych tablic, na których można współpracować w czasie rzeczywistym z innymi osobami. Miro umożliwia tworzenie diagramów, map myśli, planów projektów, storyboardów, prototypów interfejsów użytkownika, a także wiele innych rodzajów schematów. Plan darmowy umożliwia korzystanie z podstawowych funkcji.Przetestuj go TUTAJ.

CERTYFIKATY MIĘDZYNARODOWE

Analityk Biznesowy IT to profesjonalista zajmujący się analizą procesów biznesowych i wspieraniem organizacji w dostosowywaniu technologii informatycznych do ich potrzeb biznesowych. Posiadanie odpowiednich certyfikacji może pomóc w zwiększeniu wiarygodności i kompetencji w tej dziedzinie. Oto niektóre międzynarodowe certyfikacje dla Analityka Biznesowego IT:

 

1. CBAP (Certified Business Analysis Professional):

Opis: CBAP to jedna z najbardziej uznawanych certyfikacji dla analityków biznesowych. Jest oferowana przez IIBA (International Institute of Business Analysis) i potwierdza zaawansowane umiejętności w dziedzinie analizy biznesowej.

Wymagania: Aby uzyskać tę certyfikację, musisz mieć co najmniej 7500 godzin doświadczenia w dziedzinie analizy biznesowej i zdać egzamin CBAP.

2. CCBA (Certification of Capability in Business Analysis):

Opis: To także certyfikacja od IIBA, ale jest przeznaczona dla analityków biznesowych o mniejszym doświadczeniu niż wymagane do CBAP.

Wymagania: Aby uzyskać certyfikat CCBA, potrzebujesz co najmniej 3750 godzin doświadczenia w dziedzinie analizy biznesowej i zdania egzaminu CCBA.

3. PMI-PBA (Professional in Business Analysis):

Opis: Ta certyfikacja jest oferowana przez PMI (Project Management Institute) i potwierdza umiejętności związane z analizą biznesową w kontekście zarządzania projektami.

Wymagania: Wymagane jest co najmniej 4500 godzin doświadczenia w analizie biznesowej lub kierowaniu projektami oraz ukończenie co najmniej 35 godzin szkolenia w dziedzinie analizy biznesowej.

4. ECBA (Entry Certificate in Business Analysis):

Opis: To certyfikacja wejściowa IIBA, która jest przeznaczona dla początkujących analityków biznesowych.

Wymagania: Nie ma żadnych konkretnych wymagań dotyczących doświadczenia zawodowego, ale musisz zdać egzamin ECBA.

5. CBATL (Certified Business Analysis Thought Leader):

Opis: Ta certyfikacja jest oferowana przez Business Analysis University i jest skierowana do zaawansowanych analityków biznesowych, którzy chcą stać się liderami myśli w dziedzinie analizy biznesowej.

Wymagania: Aby uzyskać CBATL, musisz mieć co najmniej 7 lat doświadczenia w dziedzinie analizy biznesowej, posiadać CBAP lub równoważną certyfikację oraz dostarczyć dowody na swoje osiągnięcia w dziedzinie analizy biznesowej.

 

Te certyfikacje pomagają analitykom biznesowym IT udowodnić swoje kompetencje i wiedzę w dziedzinie analizy biznesowej. Wybór odpowiedniej certyfikacji zależy od poziomu doświadczenia i celów kariery zawodowej. Przygotowanie do tych egzaminów może być wymagające, ale może znacząco wpłynąć na rozwój kariery w dziedzinie analizy biznesowej IT.

Najlepsze portale do znalezienia pracy jako Analityk Biznesowy IT

Przedstawię Ci kilka popularnych portali i sposobów, które pomogą Ci znaleźć pracę jako Analityk Biznesowy IT. 

Niezależnie od Twojego poziomu doświadczenia i specjalizacji, dowiesz się, gdzie warto rozpocząć swoje poszukiwania, aby znaleźć idealną pracę dla siebie.

 • RocketJobs: Polski serwis z ofertami pracy, ze szczególnym naciskiem na branżę technologiczną i IT. Zapewnia dostęp do ogłoszeń pracy w firmach związanych z technologią.
 • NoFluffJobs: Portal z ofertami pracy z obszaru IT i technologii, skoncentrowany na ofertach od renomowanych firm technologicznych.
 • JustJoin.it: Polska platforma z ofertami pracy dla specjalistów IT i programistów, z rozbudowaną filtracją i szczegółowymi informacjami o ofertach.
 • LinkedIn: Międzynarodowy serwis społecznościowy i zawodowy, gdzie można nie tylko przeglądać ogłoszenia o pracę, ale również budować profesjonalne profile i nawiązywać kontakty biznesowe.
 • Pracuj.pl: Jedna z najpopularniejszych polskich platform z ofertami pracy, oferująca ogłoszenia z różnych branż, w tym IT.
 • OLX: Popularny serwis ogłoszeniowy, w tym oferty pracy w różnych dziedzinach, choć nie jest specjalizowany w ofertach IT.
 • Facebook: Grupy i strony na Facebooku często zawierają ogłoszenia o pracę w różnych branżach, w tym IT, ale wymagają aktywnego przeszukiwania i filtrowania treści.

Czujesz, że kariera Analityka Biznesowego IT jest dla Ciebie, ale nie wiesz jak zacząć?

Możesz wybrać samodzielną naukę z różnych źródeł. Możesz też skorzystać z mojego rozwiązania.

Wybrałem dla Ciebie tylko potrzebną wiedzę i ułożyłem ją w logiczne moduły. Przygotowałem szablony, praktyczne ćwiczenia i dorzuciłem wsparcie trenera.

Wszystko po to, abyś szybciej i skuteczniej zdobył wiedzę i umiejętności.

W pakiecie PRO Analityka Biznesowego IT otrzymasz całą niezbędną wiedzę zebraną w jednym miejscu. Proces analizy biznesowej IT krok po kroku, najważniejsze narzędzia: Miro, Confluence oraz Jira. Wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć karierę jako BA IT. Dodatkowo potwierdzone certyfikatem, którego poszukują pracodawcy.

Pakiet Lite

1497 zł

897 zł

Pakiet PRO

3997 zł

1497 zł

Pakiet Plus

2497 zł

1297 zł

Porozmawiajmy o tym, czy ten zawód jest dla Ciebie

Jeśli wahasz się czy rola Analityka Biznesowego w branży IT jest dla Ciebie to zgłoś się na darmowe konsultacje.

Zostaw swój numer telefonu i odpowiedz na pytania.

Zostaw także preferowane godziny kontaktu. Zadzwonię do Ciebie i wspólnie przegadamy Twoje możliwości.