PM BOX™ - niezbędnik każdego PM'a

Wiedza + ćwiczenia + szablony + feedback do zadań + konsultacje 1:1

Wybierz 1 z 3 poniższych pakietów:

PM BOXLite

WARTOŚĆ: 1 330 zł

499 zł

NAJLEPSZY WYBÓR!

PM BOX PRO

WARTOŚĆ: 2 128 zł

949 zł

PM BOX Plus

WARTOŚĆ: 1 629 zł

749 zł

Startujemy już 1 października 2022 o 18:00!

MATERIAŁY SĄ JUŻ DOSTĘPNE!

PODWÓJNA GWARANCJA

GWARANCJA TERMINU

1 października 2022 o 18:00 otrzymasz wszystkie materiały, a jeśli spóźnimy się nawet o minutę to otrzymasz zwrot 2-krotności wpłaconej kwoty + darmowy dostęp do programu.

GWARANCJA REZULTATÓW

Masz 90 od startu programu na przetestowanie wszystkich materiałów i narzędzi. Jeśli wykonasz wszystkie zadania z kursu, ale uznasz, że nie wpływa to pozytywnie na zarządzanie Twoimi projektami to zwrócimy Ci całą wpłaconą kwotę.

CO WCHODZI W SKŁAD PM BOX'A™

Kurs online: PM STARTER

WARTOŚĆ: 599 PLN

MODUŁ 1: Szybkie wprowadzenie do zarządzania projektami

 • Projekt vs działanie operacyjne
 • Rola i główne obowiązki PM’a
 • Obszary wiedzy PM’a wg PMI
 • Inne osoby w projektach – z kim współpracuje PM

MODUŁ 2: Podejścia i metody zarządzania projektami

 • Podejście Waterfall vs Agile
 • Metodologie SCRUM i Kanban
 • Podejście PMI, czyli PMBOK
 • Które podejście i metodę wybrać?

MODUŁ 3: Cykl życia projektu

 • Cykl życia projektu wg PMBOK
 • Cykl życia projektu a obszary wiedzy
 • Lista kontrolna PM’a, czyli szybki audyt projektu
 • Project Manager Log

MODUŁ 4: Inicjacja projektu

 • Karta Projektu
 • Ustalenie celów biznesowych
 • Zakres i główne rezultaty projektu
 • Identyfikacja interesariuszy i wstępna analiza wymagań
 • Wstępna analiza zasobów
 • Analiza założeń i ograniczeń
 • Wstępna ocena ryzyka (high level)
 • Zespół projektowy
 • Uzyskanie zgody sponsora

MODUŁ 5: Planowanie projektu

 • Plan Zarządzania Projektem
 • Planowanie zaangażowania interesariuszy
 • Planowanie komunikacji
 • Planowanie zakresu
 • Planowanie harmonogramu
 • Planowanie zasobów i zamówień
 • Planowanie kosztów
 • Planowanie ryzyka
 • Planowanie jakości

MODUŁ 6: Realizacja projektu

 • Przebieg i udział PM’a w realizacji projektu
 • Spotkania Kickoff (wewnętrzne i zewnętrzne)
 • Realizacja spotkań według Planu Komunikacji
 • Zarządzanie zmianami (Change Requests)
 • Zarządzanie wiedzą projektową
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie ryzykiem

MODUŁ 7: Monitorowanie i kontrola

 • Śledzenie i raportowanie postępów
 • Monitorowanie zmian w projekcie (Change Log)
 • Monitorowanie ryzyka (Risk Log)
 • Weryfikowanie rezultatów projektu i jakości (Issue Log)
 • Kontrola zakresu, czasu i kosztów
 • Monitorowanie przebiegu komunikacji

MODUŁ 8: Zamknięcie projektu

 • Weryfikacja rezultatów – wewnętrzna
 • Przekazanie rezultatów sponsorowi/klientowi
 • Podsumowanie projektu
 • Zebranie lessons learned
 • Przekazanie informacji do działu utrzymania
 • Formalne zamknięcie
 • Celebracja sukcesu

MODUŁ 9: Praktyczne wykorzystanie wiedzy o zarządzaniu projektami​

 • Czy każdy projekt wymaga wszystkich elementów?
 • Projekty małe vs duże

Certyfikat w dwóch językach

WARTOŚĆ: 99 PLN

Toolbox PM’a

WARTOŚĆ: 632 PLN (8x 79 PLN)

SZABLON #1: Karta projektu

SZABLON #2: Rejestr Interesariuszy

SZABLON #3: Plan Zarządzania Projektem

SZABLON #4: WBS

SZABLON #5: Rejestr Zmian

SZABLON #6: Rejestr Ryzyka

SZABLON #7: Rejestr Problemów

SZABLON #8: Lessons Learned Register

Feedback do zadań (TYLKO WERSJA PLUS I PRO)

WARTOŚĆ: 299 PLN

Konsultacje 1:1 z trenerem (TYLKO WERSJA PRO)

WARTOŚĆ: 499 PLN

PM BOXLite

WARTOŚĆ: 1 330 zł

499 zł

NAJLEPSZY WYBÓR!

PM BOX PRO

WARTOŚĆ: 2 128 zł

949 zł

PM BOX Plus

WARTOŚĆ: 1 629 zł

749 zł

Wszelkie prawa zastrzeżone @ 2022 | Profengo.com