7. Przygotowanie architektury systemów – rozwiązanie