5.6 Określenie strategii działania z interesariuszami