5.7 Ćwiczenie – przygotowanie rejestru i macierzy interesariuszy