1. Określenie interesariuszy projektu – rozwiązanie