Wprowadzenie do pracy w Excelu – ćwiczenie

Skorzystaj z pobranego na początku pliku Excel Starter – zadania.zlsx i wykonaj zadanie z arkusza o nazwie “1“. Jeśli go jeszcze nie pobrałeś, możesz to zrobić poniżej:

Pobierz arkusz do ćwiczeń

Excel Starter - zadania.xlsx

Pamiętaj, aby wykonywać ćwiczenia, aby utrwalić wiedzę. Dopiero potem przejdź do kolejne lekcji, w której omawiam krok po kroku jak należało zrobić zadanie.