4.13 Ćwiczenie – przygotowanie Rejestru Interesariuszy